Macho yangu humwelekea bwana daima
Uisikie sauti yangu sawasawa na fadhili zako; * Ee B WANA , unihuishe sawasawa na hukumu zako. Asiuache mguu wako usogezwe; Asisinzie akulindaye; Naam, hatasinzia wala hatalala usingizi, Yeye aliye mlinzi wa Israeli. 2. Chorus: Mateso ya mwenye haki nayo ni mengi,Lakini Bwana humuokoa nayo yote The troubles of a righteous person are many, but the Lord will save him from all kama si wewe, kama si wewe Yesu, Umehifadhi nafsi yangu nikutukuze If it was not for you, if it was Listen to Nitayainua Macho Yangu by Ebenezer Choir on Deezer. 3 Uturehemu, Ee BWANA, uturehemu, kwa maana tumevumilia dharau nyingi. Macho yako ya ndani yatakuwa yanaona vizuri. With music streaming on Deezer you can discover more than 56 million tracks, create your own …Nitayainua Macho Yangu, an album by Ebenezer Choir on Spotify our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes. 16 Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu; kuta zako ziko mbele zangu daima. Parcourir mots et des phrases milions dans toutes les langues. Ndio maana nasema hivi maombi ya kufunga yanaweza kusababisha imani yako ikue, hiyo ndio sifa ya kufunga na kuomba kisha kupokee kutoka kwa BWANA. 149. daima de traduction dans le dictionnaire swahili - français au Glosbe, dictionnaire en ligne, gratuitement. 16 Maana sasa nimeichagua nyumba hii na kuitakasa, ili kwamba jina langu lipate kuwako huko milele; yatakuwako na macho yangu, na moyo wangu daima. Nitayainua macho yangu niitazame milima, Msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu u katika BWANA, Aliyezifanya mbingu na nchi. aviMacho yangu yalitangulia makesha ya usiku, * Ili kuitafakari ahadi yako. 2 Kama vile macho ya watumwa yatazamavyo mkono wa bwana wao, kama vile macho ya mtumishi wa kike yatazamavyo mkono wa bibi yake, ndivyo macho yetu yamtazamavyo BWANA Mungu wetu, mpaka atakapotuhurumia. 17 Watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa, watatoka kwako. Mwenyezi Mungu anasema, “Ninapopaza sauti Yangu, macho Yangu yanapofyatua moto, Ninaitazama kwa uangalifu dunia nzima, Ninatazama kwa uangalifu ulimwengu mzima. 18 Inua macho yako, ukatazame pande zote; hao wote wanajikusanya na kukujia. Macho ya bwana humwelekea, Mwenye haki kilio chake hukisikia The eyes of the Lord will look to him, he will hear the cry of the righteous. Zaburi 119:18 ‘’ Unifumbue macho yangu niyatazame Maajabu yatokayo katika sheria yako. OMOBERA PRIMARY & HIGH SCHOOL students in Kisii-Kenya bid bye to the visiting Kings Messengers. Mateso (Trials) by Marion Shako. Naomba na kupokea katika jina la Yesu Kristo, Amen. Takasa njia zangu zote nipitazo na uniepushe na mitego ya muovu shetani. Wewe umekuwa msaada wangu usiniache kamwe bwana. Verse 1: Jina la yesu ngome imara,Mwenye haki hukimbilia kawa salama The name of Jesus a solid rock, the righteous run to it and they are safe Macho ya bwana humwelekea, Mwenye haki kilio chake hukisikia The eyes of the Lord will look to him, he will hear the cry of the righteous. 1 Ninayainua macho yangu kwako, kwako wewe ambaye kiti cha enzi kiko mbinguni. SALA: Bwana Mungu, nakuinulia macho yangu nikikuomba uwepo wako katika maisha yangu udumu. Wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu Wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu. 24 Unihukumu kwa haki yako, Ee Bwana, Mungu wangu, Wala wasinisimangize. 25 Wasiseme moyoni, Haya! Ndivyo tutakavyo; Wasiseme, Tumemmeza. 22 Wewe, Bwana, umeona, usinyamaze; Ee Bwana, usiwe mbali nami. 23 Uamke, uwe macho ili kunipatia hukumu Kwa ajili ya madai yangu, Mungu wangu na Bwana wangu. . Yeye ni macho yetu, nuru yetu na nyota ituangaziayo wakati wa usiku na kutuongoza. Chorus Wewe ndiwe Baba yangu, msaada wangu wa karibu Wewe ndiwe Baba yangu,Anataka ukaze macho yako katika utukufu huu wake wa daima hata katika mateso unayopitia katika maisha yako. Wanadamu wote wananiomba Mimi, wameinua macho yao kuelekea Kwangu, wakiomba Nipunguze hasira, na kuapa kutoniasi tena. Sala: Bwana, Ninaomba nione utukufu wako na utukufu ambao wewe mwenyewe umeuweka katika roho yangu. 15 Sasa macho yangu yatafumbuka, na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Verse 3 Nakuinua, nakuinua Milele milele, nitakuimbia Kwa yale umenitendea Baba nakusifu Milele Milele, milele daima Bwana wangu Milele na milele, milele daima Bwana wangu we. Chorus:Hivyo macho yetu humwelekea bwana, Mungu wetu, hata atakapoturehemu” TAFAKARI: Siku zote tunamuangalia Bwana Mungu wetu ili tupate kubarikiwa


 
Сейчас: 7.09.2018 - 23:33